Reklama

Ukazał się siódmy numer nieregularnika „Epea. Pismo literackie” „Listy i stacje” Janiny Osewskiej – nowa publikacja Książnicy Po…

Wzrok przykuwa okładka, zaprojektowana przez Katarzynę Dardę – wyróżniająca się na tle poprzednich numerów pisma.  

Najbardziej widoczną zmianą jest obecność na naszych łamach prac młodych twórców – uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu. Zależało nam na nadaniu pismu „Epea” wyrazistego, artystycznego charakteru, stworzeniu przestrzeni, w której literatura współistnieje z innymi dziedzinami sztuki, ale też na włączeniu w proces powstawania nieregularnika, kolejnego pokolenia – pisze we wstępie redaktor naczelna Justyna Sawczuk.

Siódmy numer nieregularnika „Epea. Pismo literackie” będzie niebawem dostępny na stronie internetowej Książnicy oraz w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl).

źródło: Książnica Podlaska
oprac.: Paulina Dulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama