Reklama

Ujawnione próby nielegalnego przekroczenia granicy

Próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Bobrownikach, Mielniku, Lipsku, Płaskiej i Narewce.  Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele Syrii, Egiptu, Ghany, Jemenu, Turcji, Sri Lanki, Afganistanu. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Bobrownikach grupa 11 cudzoziemców (ob. Egiptu i Syrii) pokonała wpław rzekę graniczną Świsłocz. Z kolei w rejonie Dubicz Cerkiewnych 6 cudzoziemców próbowało za pomocą drabiny pokonać zaporę, na widok patroli Straży Granicznej osoby oddaliły się w głąb Białorusi.

Z kolei już dziś (16.09.2022 r.) 15 – osobowa grupa cudzoziemców (11 ob. Iranu, 4 ob. Afganistanu) przeprawiła się przez rzekę graniczną Świsłocz na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Krynkach. Kolejna, 11 – osobowa grupa Syryjczyków pokonała wpław rzekę Świsłocz  w okolicy Michałowa.

Od początku tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 8 409 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko- białoruskiej. W miesiącu sierpniu prób było 896, w tym miesiącu (do 15.09.2022 r.) 548.

Rok temu łącznie ujawniono  39 664 prób, w miesiącu sierpniu tych prób było 3 531, a we wrześniu 7 667.

Reklama