Reklama

„Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wśród uczestników są reprezentanci Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Polskiej Organizacji Turystycznej.

– Cieszymy się, że zaproszenie przyjęło tak wielu znaczących ekspertów, w tym Cameron Sholly – Dyrektor Parku Narodowego Yellowstone, czy Dorji Dhradhul – Honorowy Dyrektor Generalny Rady Turystyki Bhutanu, którzy z pewnością wniosą wiele do dyskusji o międzynarodowych rozwiązaniach w turystyce – mówiła dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Wydarzeniem specjalnym będzie V Jubileuszowa Gala Nagrody Kronenberga 2021 „Omne Trinum Perfectum”, podczas której uhonorowani zostaną przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

W ramach gali przewidziano wręczenie wyróżnienia dla samorządu gminnego za działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska w województwie podlaskim.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej uhonoruje nagrodą PB-4-Future 2021 pracownika/zespół Politechniki Białostockiej, promujący współpracę nauki,  przemysłu i samorządu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wydarzeniem bezpłatnym, każdy może wziąć w nim udział online, wymagana jest jedynie rejestracja na stronie internetowej

Organizatorami konferencji są: Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych.

źródło i fot.: Politechnika Białostocka
oprac.: Paulina Tołcz

Reklama