Reklama

Trzysta dotacji na rowery elektryczne

Trzysta osób otrzyma dotację na celową na zakup roweru elektrycznego. Wyniki naboru wniosków zostały ogłoszone dzisiaj (1 grudnia).

Nabór wniosków o dotację na realizację zadania „Ekorower – alternatywa dla samochodu” został przeprowadzony w dniach 21 i 22 listopada. Mieszkańcy Białegostoku złożyli łącznie 731 wniosków – pierwszego dnia naboru wpłynęło 618 wniosków, a drugiego dnia – 113.

Ocena złożonych wniosków i kwalifikacja do projektu została przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi, określonymi w uchwale Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania „Ekorower – alternatywa dla samochodu”. Dotacja, zgodnie z tą uchwałą,  przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów, maksymalnie – 2,5 tys. zł. Do projektu zakwalifikowało się 300 wniosków. Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, prosimy o czekanie na kontakt ze strony Urzędu Miejskiego w sprawie podpisania umowy. Rower musi być zakupiony po podpisaniu umowy.

Lista wniosków zakwalifikowanych do projektu, lista rezerwowa oraz lista niespełniających warunków udziału w projekcie znajduje się w załączeniu, na dole strony.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama