Reklama

Trzy nowe karetki w białostockim pogotowiu

Dyrektor Kalicki podkreślał, że zakup karetek został zrealizowany niemal w całości z budżetu województwa.

– Dotacja wyniosła 1,485 mln zł, a nasz udział to ponad 43 tys. zł – poinformował. – Jestem bardzo wdzięczny za to wsparcie. Ostatnie dwa lata są szczególnym okresem ze względu na panującą pandemię. Sytuacja wymaga działania w podwyższonej gotowości, w potężnym reżimie sanitarnym.  Sprawne nowoczesne karetki są niezbędne, bo to my musimy dotrzeć do pacjenta, a nie on do nas – zaznaczył.

Nowe karetki to pojazdy na bazie samochodu Mercedes Benz Sprinter. W ramach inwestycji do zespołów ratownictwa medycznego w Białymstoku trafi też 35 sztuk pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych oraz urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej. 

przekazanie karetek (3 of 19).jpg

Dyrektor WOSPR przekazał, że w ciągu ostatnich lat łącznie z budżetu Województwa Podlaskiego i funduszy, którymi zarządza, do WSPR w Białymstoku trafiło ponad 5 mln zł.

Jak podkreślał Artur Kosicki, zarząd województwa podlaskiego wspierał i wciąż wspiera Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. I to nie tylko w okresie pandemii.

– Cały czas przekazywaliśmy środki na zakup sprzętu, ambulansów, na doposażenie – mówił – Ale dziś, jako marszałek województwa, w imieniu zarządu i radnych chciałbym przede wszystkim podziękować lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom, całemu personelowi za ich pracę na rzecz mieszkańców, za to co do tej pory zrobiliście, za to, że mogliśmy i możemy na was zawsze liczyć – nie tylko w pandemii.

przekazanie karetek (19 of 19).jpg

Marszałek podziękował też wojewodzie podlaskiemu i przedstawicielom Narodowego Funduszu Zdrowia za dobrą współpracę.

– Przyszło nam sprawować władzę w ciężkich czasach. To, czy zdaliśmy egzamin jako przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, ocenią ludzie. Staraliśmy się jednak, aby pomoc była jak najszybciej, jak najlepiej i jak najwyższej jakości – dodał Artur Kosicki.

Satysfakcji z zakupu nowego sprzętu nie krył wojewoda Bohdan Paszkowski. Jak podkreślił, WSPR w Białymstoku obsługuje największy teren w województwie i dobry sprzęt jest podstawą bezpiecznej pracy zespołów medycznych.

A ambulanse, zgodnie z zapowiedzią dyrektora Kalickiego mają być regularnie wymieniane, tak aby ich wiek nie przekraczał pięciu lat.

Na zakończenie spotkania marszałek Artur Kosicki szczególne podziękowania przekazał ratownikom medycznym z WSPR w Białymstoku.

Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Piotr Babulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama