Reklama

Trzy dni – czterdzieści osiem osób. Weekend na granicy

Zdarzenia miały miejsca na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Czeremsze, Białowieży, Lipsku, Mielniku, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Kuźnicy, Krynkach i  Płaskiej. Ujawnieni nielegalni migranci pochodzili  z Jemenu, Syrii, Indii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Kongo, Afganistanu, Mali, Egiptu, Beninu i Togo.

Natomiast już dzisiejszej doby na terytorium Polski nielegalnie usiłowało przedostać się  26 cudzoziemców.

Reklama