Reklama

Termomodernizacja internatu przy Bema

Budynek bursy w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Bema 103, jest już po termomodernizacji. Uczniowie, również niepełnosprawni, mają teraz zapewnione komfortowe warunki do nauki i mieszkania. 

Wartość inwestycji w tej placówce wyniosła ponad 4,6 mln zł. Na termomodernizację bursy uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – projekt „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku”.

Prace termomodernizacyjne objęły rozbudowę budynku o szyb windowy, budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, budowę schodów zewnętrznych, docieplenie elewacji całego budynku, wymianę drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej oraz doświetli w piwnicy, a także docieplenie stropodachu. Zadbano o wymianę instalacji wewnętrznych – centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną oraz o przebudowę instalacji gazowej wraz z przyłączem. W ramach inwestycji zostały też przebudowane łazienki (w tym wykonano nową wentylację mechaniczną), wymieniono orynnowanie, instalacje zewnętrzne (kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej) oraz zagospodarowano teren – ułożono utwardzenia i posadzono zieleń.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama