Reklama

Tata dla dziecka nie tylko po pracy

To matki zazwyczaj opiekują się nowonarodzonym dzieckiem. W dzisiejszych czasach zdarza się, że kobiety mają bardziej intratną i lepiej płatną pracę. Warto przypomnieć, że do płatnej opieki mają również prawo podlegający ubezpieczeniu chorobowemu ojcowie. Gdy urodzi się dziecko, jego tata zgodnie z przepisami może skorzystać z trzech rodzajów urlopów. Są to: urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski.

– Rodzice malucha mogą przerwać pracę na 52 tygodnie. Rok opieki gwarantuje im łącznie urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Okres ten jest dłuższy, jeśli przy porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Urlopu macierzyński wynosi od 20 do 37 tygodni przy czym 14 musi wykorzystać mama. – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ile mama ile tata na macierzyńskim. To jednak mamy najczęściej roztaczają opiekę nad nowonarodzonym maluchem.

W ubiegłym roku w województwie podlaskim z urlopu macierzyńskiego skorzystało prawie 11 tys. kobiet. Obowiązkowe pierwsze 14 tygodni jest zarezerwowane tylko dla pań. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem. Jeśli po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego mama dziecka będzie chciała wrócić do pracy, to maluchem może zaopiekować się tata. Z takiej możliwości skorzystało w naszym regionie 366 ojców.

Tacie dziecka przysługuje również zasiłek macierzyński w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Rodzicielski dla obojga rodziców

Po urlopie macierzyńskim rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci 34. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. Może on być być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż 4 częściach, stanowiących wielokrotność tygodnia, przypadających bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Ten urlop oboje rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie.

W 2018 r. z urlopu rodzicielskiego w podlaskim skorzystało prawie 12 tys. rodziców, z czego tylko 108 mężczyzn.

Ojcowski tylko dla taty

– Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski ustalony przepisami Kodeksu pracy. Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Należy pamiętać o tym, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach. Żadna z części nie może być krótsza niż tydzień.

– dodaje rzeczniczka.

W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim. W 2016 r. w województwie podlaskim z tego uprawnienia skorzystało ponad 3,7 tys. ojców, w 2017 r. 4,3 tys. a w 2018 r. już ponad 5 tys.

źródło: ZUS Białystok