Tanie mieszkanie – sprawdź, jak je kupić na przetargu!

Zakup mieszkania w atrakcyjnej cenie jest możliwy. Weź udział w przetargu i zdobądź swoje wymarzone lokum.

Ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane, lecz w ostatnim czasie średnia stawka za 1m² poszybowała w górę. Wiele osób poluje na okazję, ale te zdarzają się naprawdę rzadko lub wzbudzają w kupcach podejrzliwość. Zakup mieszkania z przetargu to bezpieczny sposób na pozyskanie nieruchomości za cenę poniżej wartości rynkowej. Jak wygląda taki przetarg, gdzie go znaleźć i kto może wziąć w nim udział?

Co to jest przetarg mieszkaniowy i kto go organizuje?

Przetarg jest sposobem na zbycie nieruchomości przez spółdzielnię, gminę, urząd miasta, samorząd, spółki Skarbu Państwa. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w przypadku długów dotychczasowych właścicieli mieszkania, ale z wielu innych powodów, których skutkiem jest utrata przez nich prawa do lokalu np. śmierć i brak spadkobierców. W ramach przetargu odbywa się licytacja w formie ustnej lub pisemnej. Ustna przeprowadzana jest na miejscu, gdzie zbierają się wszyscy zainteresowani inwestorzy, z kolei pisemną rozstrzyga się bez ich obecności, na podstawie otrzymanych ofert.

Kto może wziąć udział w przetargu?

Jest to zależne od rodzaju przetargu. Może on mieć charakter ograniczony i nieograniczony. Warunki przetargu ograniczonego określa podmiot, który go ogłasza. Najczęściej w tym przypadku kryterium jest bycie mieszkańcem danej gminy, członkiem spółdzielni itp.

Reklama

W nieograniczonym przetargu na mieszkanie może wziąć udział każdy zainteresowany, który dostarczył organizatorowi wszystkie wymagane dokumenty i wpłacił wadium.

Czym jest wadium? To zabezpieczenie wymagane przez organizatora przetargu. Przeważnie jest to kwota w wysokości 10% ceny wywoławczej, choć może być inna. Wiele osób rezygnuje z tego powodu z wzięcia udziału w przetargu, obawiając się o dalsze losy swoich pieniędzy. W związku z tym oraz koniecznością dostarczenia szeregu dokumentów liczba potencjalnie zainteresowanych osób jest niższa niż w przypadku ogłoszeń wystawianych na portalach. Wadium to dla organizatora przetargu sposób na uzyskanie wyłącznie wiążących ofert. Jeśli zwycięzca przetargu zrezygnuje z zakupu mieszkania, ta kwota mu po prostu przepadnie. Wszyscy inni z kolei, po ogłoszeniu wyników otrzymują jej zwrot.

Gdzie znaleźć informacje o przetargach mieszkaniowych?

Ogłoszenia o przetargach z reguły wywieszane są w tradycyjny sposób na tablicach informacyjnych w spółdzielniach, urzędach miasta, gminy, ale można je także znaleźć w lokalnej gazecie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz online. Na stronie internetowej Listaprzetargow.pl możesz wygodnie śledzić bieżące oferty, a nawet ustawić sobie powiadomienia, które będą cię alarmować, gdy tylko pojawi się ogłoszenie spełniające twoje wymagania.

Czy zakup mieszkania z przetargu jest bezpieczny?

Tak, to na pewno bezpieczniejsza forma niż w przypadku licytacji komorniczej, bo nie ma ryzyka, że kupujący nabędzie mieszkanie z poprzednim lokatorem, który odmówi wyprowadzki. Bardzo ważne jest jednak zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości oraz sprawdzenie jej księgi wieczystej przed przystąpieniem do przetargu i upewnienie się, czy nie ciąży na niej dług hipoteczny. To również można dziś wykonać z poziomu własnego komputera, a nawet telefonu komórkowego.