Reklama

Sztuka na styku granic

W miniony weekend 9-10 czerwca rozpoczął się projekt edukacyjny „Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic”, w którym przez kilka miesięcy będą brały udział dzieci z Białegostoku i Grodna.

Dzieci rozpoczęły zajęcia od poznania zbiorów Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Poznawały z bliska białostocką architekturę drewnianą i tworzyły własne listwy z ornamentami. Podczas spaceru edukacyjnego po Bojarach poznały ciekawostki związane z wizytami Józefa Piłsudskiego i obyczajowe anegdoty z dawnego życia Bojar. Spacer pełen zagadek i kalamburów angażował wszystkich uczestników. Dzieci miały też okazję stanąć na dawnej granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony, która biegła przez dzisiejszą ul. Skorupską. Niedzielne popołudnie zakończyły warsztaty z animacji.

Kolejne warsztaty zaplanowane są na 7-8 lipca. Tym razem uczestnicy poznają zakątki Podlasia związane z wielokulturowością i bogactwem przyrody. Odwiedzą m.in. Drohiczyn, Grabarkę
i Mielnik, a później wezmą udział w zajęciach malarskich.

Projekt realizuje Muzeum Podlaskie w Białymstoku, we współpracy z białostocką Fundacją Polska Pomoc, która na co dzień wspiera Polaków z Białorusi. Projekt wspiera finansowo Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest edukacja kulturalna i integracja dzieci z Białegostoku z ich rówieśnikami uczącymi się języka polskiego, mieszkającymi na co dzień w Grodnie. Zajęcia z rzeźby, animacji, podróżnicze, fotograficzne, scenograficzno-teatralne i inne poprowadzą doświadczone i cenione osoby aktywne na polu edukacji kulturalnej i artystycznej w Białymstoku.

Zadanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich polega na realizacji interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów. Punktem wyjścia do rozważań staną się rzeźby autorstwa Alfonsa Karnego. Część druga polegać będzie na realizacji wypraw krajoznawczych do najciekawszych miejsc Podlasia. Projekt zakończy się przygotowaniem wystawy plenerowej, otwarciem ekspozycji złożonej z prac uczestników w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, pokazem filmu oraz promocją wydawnictwa towarzyszącego projektowi. Wszystkie działania staną się impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów „sztuka na styku granic”, „pamięć”, rozumianych jako dziedzictwo kulturowe Polaków z Polski i Białorusi. Projekt ukazuje Białystok i województwo podlaskie jako miejsce z bogatym dziedzictwem oraz o dużym potencjale rozwoju współpracy i edukacji transgranicznej, wychowania dzieci w duchu wzajemnego szacunku, kreatywnych działań i zainteresowania regionem.

Projekt odbywa się w formule warsztatów dla stałej grupy uczestników. Rekrutacja do projektu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i została zakończona. Brak jest miejsc na liście rezerwowej. Zakończenie projektu będzie połączone z otwarciem powarsztatowej wystawy oraz pokazem filmu z realizacji całego projektu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 21 października 2018 r. o godz. 14:00 do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (wstęp wolny).

Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Partnerzy: Fundacja Polska Pomoc, Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Dziedzictwa Miejskiego Białystok Z Drewna, Polska Szkoła Społeczna im. św. Jana Pawła II w Grodnie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Portal Bstok.pl objął Patronat nad projektem