Reklama

Szpital w Mońkach z dotacją na dostosowanie się do warunków pandemii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Mońkach realizuje projekt z dofinansowaniem z funduszy europejskich w wysokości 2,86 mln zł. W jego ramach ma doposażyć i wymienić aparaturę medyczną w pracowni endoskopii oraz wykonać tam niezbędne prace remontowe, wymienić przestarzały aparat RTG w pracowni rentgenodiagnostyki oraz kupić aparaturę medyczną dla oddziału rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji leczniczej.

Dyrektor SP ZOZ w Mońkach zwrócił się z prośbą o zwiększenie tej dotacji o zakup urządzenia do sterylizacji narzędzi medycznych, aby tym samym dostosować szpital do sytuacji epidemiologicznej i ograniczyć negatywny wpływ COVID-19.

– Jako zarząd przychyliliśmy się do tej prośby i zwiększyliśmy dofinansowanie o 170 tys. zł. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna w szpitalu, przełoży się na bezpieczeństwo pacjentów i kadry medycznej, a to zawsze jest naszym priorytetem – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Po zwiększeniu dotacja dla szpitala w Mońkach wyniesie ponad 3 mln zł.

Marszałek przypomniał też, że w zeszłym tygodniu zarząd zwiększył dofinansowanie szpitalowi w Siemiatyczach – na budowę oddziału jednego dnia dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama