Reklama

Szpital psychiatryczny w Choroszczy z wyższym kontraktem

O ponad 20 mln zł wzrośnie przyszłoroczny kontrakt Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Znacząca zwyżka obejmie m.in. świadczenia z zakresu neurologii. O większe środki na świadczenia zabiegali marszałek Artur Kosicki i dyrektor placówki Krzysztof Szeweluk.


– To bardzo dobra wiadomość. Te pieniądze oznaczają poprawę płynności finansowej szpitala w Choroszczy. Cieszę się, że nasze starania przyniosły efekty – powiedział marszałek Kosicki. – W obecnych czasach opieka psychiatryczna jest bardzo ważnym elementem opieki zdrowotnej – dodał. 

Ogółem wzrost wartości umów zawartych z NFZ uległ zmianie z ponad 89,11 mln zł na 109,94 mln zł.

– Znacząco wyższy kontrakt to efekt licznych nadwykonań – poinformował Krzysztof Szeweluk.

Placówka wykonywała świadczenia zdrowotne ponad kwotę zobowiązania NFZ określonego w umowie.

Największy wzrost wycen zauważalny jest w świadczeniach w zakresie psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego oraz wzmocnionego zabezpieczenia oraz świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych (oddziały ogólnopsychiatryczne).

Na uwagę zasługuje fakt wzrostu wartości kontraktu w świadczeniach z zakresu neurologii (oddział neurologiczny), który w 2022 r. wynosił ok. 2,22 mln zł, a teraz będzie to 3,17 mln zł.

oprac.: Małgorzata Sawicka
red.:  Aneta Kursa
fot.: Szpital psychiatryczny w Choroszczy

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama