Reklama

Szpital Ogólny w Kolnie zmodernizowany dzięki środkom z UE

Ponad 7,3 mln zł na „poprawę jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych” przeznaczył od 2019 roku Szpital Ogólny w Kolnie. Decydująca część funduszy pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz budżetu Województwa Podlaskiego. W podsumowaniu dokonanych inwestycji i modernizacji w poniedziałek, 6 lutego uczestniczyli wicemarszałek Marek Olbryś, przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski i radny wojewódzki Wojciech Sekściński.


Podsumowanie przygotowane przez władze Szpitala Ogólnego i kolneńskiego Starostwa Powiatowego dotyczyło przede wszystkim trzech głównych zadań. Pierwszym był zakup aparatury medycznej do pracowni endoskopii oraz poradni chirurgii onkologicznej (m.in. gastroskop, specjalne zestawy komputerowe, laser). Kolejne to remont Oddziału Wewnętrznego (m.in. węzły sanitarne w każdej sali, instalacje gazów medycznych, zakup 30 nowych łóżek). Duży zakres miał także remont Oddziału Psychiatrycznego na 24 łóżka z gruntowną modernizacją i rozbudową budynku, co pozwoli na poszerzenie zakresu świadczeń.            

– Dążymy w naszym województwie do stworzenia spójnego i efektywnego systemu  placówek ochrony zdrowia, z ważną rolą szpitali powiatowych. Ten w Kolnie spełnia już główne oczekiwania i warunki. Dzięki inwestycjom, w których finansowaniu miał udział samorząd województwa, udało się odrobić wiele lat zaległości  – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Wsparcie tego rodzaju przedsięwzięć jest jednym z najważniejszych priorytetów zdrowotnych Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2021-27. Komisja Europejska (KE) monitoruje projekty z sukcesem realizowane w naszym regionie, które służą jego mieszkańcom. Stanowisko KE w tej kwestii zajęła z Brukseli Angela Martinez Sarasola – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

– Polki i Polacy nie mają zapewnionego odpowiedniego dostępu do wysokiej jakości opieki psychiatrycznej. Jest to obszar, który wymaga pilnych reform i większych nakładów finansowych i kadrowych – stwierdziła Angela Martinez Sarasola, przedstawiciel KE –  Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy w Komisji Europejskiej inwestycje podjęte w tej dziedzinie i mamy nadzieje, że nowo otwarty oddział, współfinansowany z Funduszy Europejskich w wysokości ponad 5 mln zł, przyczyni się do rozwoju nowego modelu opieki psychiatrycznej, zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości, kompleksowej opieki medycznej.

Sprawozdanie z realizacji projektu przedstawiła uczestnikom uroczystości Krystyna Dobrołowicz, dyrektor Szpitala Ogólnego. Zaznaczyła, że projekt wpisuje się w realizację konsekwentnej polityki prorozwojowej kolneńskiego szpitala. Przypomniała, że w okresie od 2018 do tego roku zostały zrealizowane inwestycje za 32 mln zł, a ich część jeszcze trwa. Dofinansowanie pochodziło ze środków unijnych, ministerialnych, samorządu województwa, powiatu i gmin, wojewody, z Polskiego Ładu, środków własnych.

– Nie mamy się czego wstydzić, a co szczególnie ważne, przez cały czas remontów i pandemii ani na chwilę nie ograniczyliśmy zakresu działalności medycznej. Mieszkańcy mieli cały czas najlepszą możliwą opiekę – mówiła dyrektor szpitala.

Wśród planów na kolejne lata są utworzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego czy modernizacje ujęcia wody i tlenowni.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama