Reklama

Szkolili się z zabezpieczeń dokumentów

18 stycznia 2023 r. z inicjatywy Wydziału do Spraw Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zorganizowano dla  inspektorów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku szkolenie z zakresu zabezpieczeń oraz fałszerstw dokumentów. Chodzi tu o dokumenty pobytowe, uprawniające do przekraczania granicy weryfikowane przez urzędników przy przyjmowaniu wniosków pobytowych oraz te potwierdzające polskie pochodzenie przedstawiane przez cudzoziemców podczas ubiegania się o Kartę Polaka oraz o pobyt stały celem udowodnienia polskiego pochodzenia. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie – eksperci Straży Granicznej z zakresu kryminalistyki.


Przekazana wiedza pozwoli naszym instytucjom efektywniej przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom oraz nielegalnej migracji. Tego typu szkolenie to również jeden z elementów zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do cudzoziemców na terytorium naszego kraju.

  • Szkolili się z zabezpieczeń dokumentów
    Szkolili się z zabezpieczeń dokumentów
Podlaska Straż Graniczna

Reklama