Reklama

Sytuacja spółki PKS Nova jest stabilna

Poinformował o tym marszałek Artur Kosicki podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 12 lutego. Spotkanie było odpowiedzią na zarzuty radnych sejmiku z Koalicji Obywatelskiej odnośnie m.in. stanu taboru czy sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa. Uczestniczył w nim także wicemarszałek Marek Olbryś, odpowiedzialny w zarządzie województwa za kwestie związane z transportem.


Marszałek przypomniał, że spółka PKS Nova powstała na początku 2017 r. w wyniku połączenia pięciu oddziałów PKS: Zambrów, Siemiatycze, Białystok, Suwałki, Łomża. Jak zaznaczył, była to decyzja ówczesnego zarządu województwa, składającego się z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– W mojej ocenie wszystkie problemy związane z PKS-em rozpoczęły się od momentu, gdy 24 maja 2016 r. zarząd województwa rozpoczął działania zmierzające do połączenia spółek – mówił Artur Kosicki, podkreślając, że stosowna uchwała została wówczas przyjęta jednogłośnie.

Odnosząc się do zarzutu sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa, marszałek poinformował, że w latach 2016-2018 ówczesny zarząd PKS sprzedał majątek na ponad 36 mln zł. Dla porównania w latach 2019-2024 była to kwota niespełna 4 mln zł, czyli prawie 10-krotnie mniej.

– Warto tu zwrócić uwagę na położenie sprzedanych nieruchomości – po dwie w centrum Białegostoku i Łomży, w Siemiatyczach, Ciechanowcu, Augustowie. Z kolei za czasów tego zarządu sprzedano nierentowne nieruchomości poza granicami województwa – w Gołdapi i Ełku – podkreślił marszałek.

Inwestycje w spółkę

Prezentując zestawienie strat i zysków, wartości sprzedanego majątku oraz wartości inwestycji dowodził, że nie wiadomo co się stało ze środkami ze sprzedaży majątku w latach 2016-2018. Natomiast, dla porównania, w latach 2022-2023 na inwestycje przeznaczono aż sześć razy więcej pieniędzy, niż uzyskano ze sprzedaży nieruchomości.

– Nie sprzedajemy po to, żeby łatać dziurę, tylko po to, żeby inwestować w spółkę. I to jest zasadnicza różnica – powiedział Artur Kosicki.

Odnośnie stanu technicznego i liczebnego taboru marszałek zaznaczył, że nieporównywalnie więcej autobusów zostało zakupionych przez obecny zarząd spółki. Poinformował także o ogłoszeniu otwartego konkursu, dotyczącego inwestycji w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, w ramach którego będzie można zakupić m.in. niskoemisyjne autobusy.

– Województwo Podlaskie wystąpi z wnioskiem, żeby przygotować nową flotę przynajmniej na część połączeń – tych, które mają służyć szkołom, przedszkolom. Chcemy, aby PKS Nova dysponował nowoczesnym taborem, który będzie służył długie lata naszym mieszkańcom – zaznaczył.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama