Reklama

Sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej

Dwóch cudzoziemców (obywatel Gwinei i obywatel Gambii) przecinając concertinę nielegalnie przekroczyło granicę na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży. Natomiast jednego obywatela Gwinei ujawniono w rejonie Placówki SG w  Dubiczach Cerkiewnych.

Z kolei już dzisiejszej doby 12 cudzoziemców usiłowało przedostać się na terytorium Polski na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Mielniku, Białowieży i Czeremsze.

Reklama