Reklama

Świetlica w Mikołajkach otwarta dla wszystkich

Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego obiektu, na które zaprosił Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, odbyło się w piątek, 2 lutego. Wśród uczestników spotkania był wicemarszałek Marek Olbryś, który – jako reprezentant zarządu województwa – otrzymał specjalne podziękowania za fundusze przekazane na to zadanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”.


– Wioska to jest rodzina, a rodzina musi mieć swój dom – na integrację, spotkania, szkolenia, uroczystości. To miejsce niewątpliwie bardzo potrzebne mieszkańcom, bo starali się o nie, kiedy powstawało wiele lat temu i teraz, kiedy wymagało modernizacji. Cieszę się, że województwo podlaskie mogło wesprzeć ten projekt. Po to jesteśmy, gdy lokalne społeczności zgłaszają potrzeby – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. Nie szczędził przy tym słów uznania pod adresem wójta Piotra Kłysa.

Ponieważ dla mieszkańców Mikołajek parafialny kościół znajduje się w Szczepankowie, a wśród gości był tamtejszy proboszcz Dariusz Wizner, wicemarszałek Marek Olbryś przypomniał też, że Województwo Podlaskie od kilku lat kieruje pokaźne kwoty na renowację tej zabytkowej świątyni, architektonicznej „perły”, nieco tylko młodszej od 500-letniej łomżyńskiej Katedry.  

– Mikołajki od kilku lat przechodzą pełną rewitalizację w zakresie infrastruktury technicznej, ale również społecznej. Pobudowany został kilka lat temu bardzo oczekiwany asfalt na głównej drodze, ale potem zadbaliśmy też o plac zabaw, powstało miejsce pamięci w hołdzie mieszkańcowi, który zginał  ratując Żydów. Przyszedł wreszcie czas na odnowienie świetlicy. Zbudowali ją kiedyś mieszkańcy, praktycznie społecznie, dostarczając pustaki, żwir, drewno, ofiarując własną pracę. Od pewnego czasu co chwilę gościłem silną reprezentację mieszkańców domagających się modernizacji świetlicy. Zdecydowali też, że na ten cel chcą przeznaczyć fundusz sołecki, więc dwa lata temu wymieniona została podłoga, teraz zrealizowaliśmy kolejny etap z m. in. pompą ciepła, panelami fotowoltaicznymi i przebudową łazienki. Pozostała jeszcze  modernizacja kuchni – wyjaśnił Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama