Reklama

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (18-24.11)

Hasła Światowej Organizacji Zdrowia w ramach tegorocznej kampanii to:

„Antybiotyki: stosuj rozważnie”, „Zwiększaj świadomość, zatrzymaj odporność”, „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków”.

Dlaczego oporność drobnoustrojów na antybiotyki wzrasta?

Nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierząt to główne czynniki odpowiadające za wzrost antybiotykooporności. Przyczynia się do tego nieracjonalne przepisywanie antybiotyków jak też nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów w tym przyjmowanie antybiotyków w niewłaściwych odstępach czasu, zbyt krótko i niezgodnie z zaleceniami lekarza. Często antybiotyki są nieprawidłowo przepisywane na leczenie zakażeń wirusowych. Antybiotyki są również często nadużywane w tuczu zwierząt.

Brak dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i środków do dezynfekcji oraz brak kontroli zakażeń sprzyja rozprzestrzenianiu się zakażeń lekoopornych.

COVID-19

Nadużywanie antybiotyków podczas pandemii COVID-19 może prowadzić do przyspieszenia pojawiania się i rozprzestrzeniania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. COVID-19 jest wywoływany przez wirusa SARS-CoV-2, a nie przez bakterie, antybiotyki mogą być stosowane w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia bakteryjnego.

źródło: Ministerstwo Zdrowia
oprac.: Aneta Kursa
red.: Cezary Rutkowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama