Reklama

Światło dla białostoczan

  Dziesiątki mieszkańców w różnym, kilkuset harcerzy i przedstawiciele administracji spotkali się przy wielkim ognisku. Na dziedzińcu Pałacu Branickich po raz kolejny zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju.

  Przekazywanie światła jest piękną skautową i harcerską tradycją. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu jako akcję charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Przez lata akcja rozwinęła się tak, że Światło zapalone w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, za pośrednictwem skautów obejmuje prawie całą Europę.

  Co roku skauci odbierają je w Katedrze Wiedeńskiej i sztafetą przekazują do krajów sąsiednich. Przekazywane z rąk do rąk Światło pokonuje wiele granic i dociera do wszystkich potrzebujących i czekających na Płomień miłości, pokoju i nadziei.
Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, jak co roku, odbierają Betlejemskie Światło Pokoju na przejściu granicznym Łysa Polana od skautów słowackich. Białostoccy harcerze wcześniej przekazali Światło swoim białoruskim i litewskim druhom.

https://www.bstok.pl/up/news/1023_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1023_2.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1023_3.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1023_4.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1023_5.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1023_6.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1023_7.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1023_8.jpg

Reklama