Reklama

Stypendyści prezydenta Białegostoku

Dwadzieścia pięć osób otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku w 2019 roku. W sumie wartość stypendiów dla młodych i profesjonalnych twórców to 300 tysięcy złotych.

MŁODZI TWÓRCY:

Dziesięciu młodych twórców otrzyma w 2019 r. stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym siedmiu – roczne i trzech – półroczne, o łącznej wartości 127 tys. zł.

Do 30 listopada 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 37 wniosków w sprawie przyznania stypendium artystycznego młodym twórcom na 2019 r. oraz na I półrocze 2019 r.

W wyniku oceny formalnej 7 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych, a 30 wniosków zostało zaopiniowanych przez komisję stypendialną, w skład której weszli:

 1. Jacek Malinowski – teatr / Białostocki Teatr Lalek,
 2. Karol Konrad Masztalerz – reprezentant Rady Miasta Białystok,
 3. Edyta Mozyrska – reprezentant Prezydenta Miasta/ dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM,
 4. Małgorzata Niedzielko – sztuki wizualne/ rzeźbiarka, nauczyciel Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu,
 5. Olga Pacewicz – sztuki wizualne/ Galeria im. Sleńdzińskich,
 6. Justyna Sawczuk – literatura/ Książnica Podlaska,
 7. Konrad Sikora – muzyka/ recenzent muzyczny/ Radio Akadera (przewodniczący),
 8. Dominika Korobacz – reprezentant Prezydenta Miasta / Referat Kultury UM.

Dziś (19 grudnia) Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 7 stypendiów rocznych oraz 3 stypendiów półrocznych na pierwsze półrocze 2019 roku, na kwotę 127 tys. zł, następującym osobom:

STYPENDIA ROCZNE

L.p. Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia Wysokość przyznanego stypendium (w zł)
Konrad Kazimierz Szamryk Dziedzina: upowszechnianie kultury

Projekt pn. Przygotowanie i publikacja książki z ćwiczeniami dla obcokrajowców „Spacerem po Białymstoku”

10 000
Michał Czarnecki Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Wydanie autorskiego albumu muzycznego

10 000
Agnieszka Waszczeniuk Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. „Śledziologia, czyli podlaska wiedza ludowa”

15 000
Michał Krot Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Białystok Underground

14 000
Agata Urszula Soboczyńska Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Sen nocy letniej”

15 000
Magdalena Dąbrowska Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Parafrazy”

15 000
Patryk Waldemar Ołdziejewski Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „#Witkacy”

12 000

 

STYPENDIA PÓŁROCZNE

L.p. Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia Wysokość przyznanego stypendium (w zł)
Natalia Kozłowska Dziedzina: muzyka

Projekt pn. nagranie teledysku do romskiej piosenki „Tutti Frutti”

10 000
Martyna Jarmoszuk Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie materiału i wydanie autorskiego albumu muzycznego pt. „Naturae” (tytuł roboczy) wraz z promocją

12 000
Karolina Martin Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Viva Frida. Frida la Vida”

14 000

TWÓRCY PROFESJONALNI:

Piętnastu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2019. Ich łączna wartość to 173 tys. zł.

Do 31 października 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły łącznie 32 wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego twórcom profesjonalnym na 2019 r.

W wyniku oceny formalnej cztery wnioski nie spełniły kryteriów regulaminowych, a 28 wniosków zostało zaopiniowanych przez komisję stypendialną, w skład której weszli:

 1. Jacek Malinowski – teatr / Białostocki Teatr Lalek,
 2. Karol Konrad Masztalerz – reprezentant Rady Miasta Białystok,
 3. Edyta Mozyrska – reprezentant Prezydenta Miasta/ dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM,
 4. Małgorzata Niedzielko – sztuki wizualne/ rzeźbiarka, nauczyciel Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu,
 5. Olga Pacewicz – sztuki wizualne/ Galeria im. Sleńdzińskich,
 6. Justyna Sawczuk – literatura/ Książnica Podlaska,
 7. Konrad Sikora – muzyka/ recenzent muzyczny/ Radio Akadera (przewodniczący),
 8. Dominika Korobacz – reprezentant Prezydenta Miasta / Referat Kultury UM.

Dziś (19 grudnia) Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 15 stypendiów rocznych na kwotę 173 tys. zł następującym osobom:

L.p. Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia Wysokość przyznanego stypendium (w zł)
Anna Beata Wasilewicz Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Sny-widzenia-przewidzenia”

12 000
Mirosława Łuksza Dziedzina: literatura

Projekt pn. napisanie i przygotowanie do druku książki „Wiersze spod lasu” oraz jej promocja wśród czytelników w Białymstoku, na Podlasiu i w Grodnie

8 000
Dorota Sokołowska Dziedzina: literatura

Projekt pn. cykl reportaży literackich o Białymstoku „Ślady, miejsca, ludzie” (tytuł roboczy). Przygotowanie książki do druku

8 000
Tomasz Wiśniewski Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. „Czy mam na imię Zbyszek”

14 000
Marek Kochanowski Dziedzina: literatura

Projekt pn. „Miasto rebus. Eseje o Białymstoku”

8 000
Monika Pawluczuk Dziedzina: film

Projekt pn. „Nora”

10 000
Wiesław Wróbel Dziedzina: ochrona zabytków

Projekt pn. Opracowanie i wydanie drukiem książki „Świętego Rocha. Historia jednej ulicy”.

14 000
Magdalena Czajkowska Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Wiśniowy sad”

15 000
Adam Zdanowicz Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „O.błędne koła”

16 000
10. Andrzej Kłopotowski Dziedzina: opieka nad zabytkami

Projekt pn. „Osiedlownik”

10 000
11. Bartosz Niedźwiecki Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Moonscape”

10 000
12. Barbara Sojko Dziedzina: literatura

Projekt pn. Zebranie informacji i opracowanie monografii „Z Kazachstanu do Białegostoku. Blaski i cienie repatriacji po 1989 r.”

10 000
13. Ewa Tatar Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Wilno-Białystok”. Scenariusz wystawy z katalogiem i wykład

16 000
14. Wiktor Dominik Szczygieł Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie albumu pt. „Vocales” z białostockimi wokalistami

10 000
15. Katarzyna Zabłocka Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Rzecz ujmując” – projekt z dziedziny sztuk wizualnych

12 000

– Cieszę się, że dzięki wsparciu miasta będą mogły po raz kolejny powstać wartościowe projekty kulturalne – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W budżecie Białegostoku na 2019 rok na stypendia młodym i profesjonalnych twórcom zaplanowano 350 tys. zł. W pierwszym naborze przyznano stypendia za 300 tys. zł.

Na stypendia młodym twórcom na II półrocze 2019 r. pozostała do rozdysponowania 50 tys. zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2019 r.