Reklama

Stypendia i certyfikaty w ZST w Białymstoku

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa uczestniczą w projektach promujących i rozwijających kształcenie zawodowe, zwłaszcza poprzez praktyczną naukę umiejętności. Dziś (6 grudnia) w szkole odbyło się spotkanie dotyczące Funduszu Stypendialnego ZST-Infolex i podsumowania projektu Erasmus+. Uczniom przyznano stypendia motywujące i certyfikaty Europass Mobilność.  

Spotkanie w białostockim Zespole Szkół Technicznych odbyło się pod hasłem „Praktyka – najlepszym nauczycielem”. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych działań placówki podnoszących jakość kształcenia zawodowego. Wymiernym efektem zabiegów regularnie podejmowanych przez szkołę są stypendia przyznane 45 uczniom w IV edycji Funduszu Stypendialnego ZST-Infolex i certyfikaty Europass Mobilność, które w tym roku otrzymało 67 uczniów.

– Warto promować kształcenie zawodowe i angażować uczniów w praktyczną naukę zawodu, chociażby poprzez organizację atrakcyjnych staży zagranicznych i przyznawanie stypendiów. Dzięki temu przyszli pracownicy będą lepiej przygotowani do wykonywania zawodu i łatwiej znajdą pracę – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Gratuluję tegorocznym stypendystom i wszystkim, którzy wyjechali za granicę, aby podnieść swoje kwalifikacje.

Fundusz Stypendialny ZST-Infolex to program, dzięki któremu wyróżniający się i uzdolnieni uczniowie otrzymują motywujące stypendia finansowe. Są one przyznawane przez kapitułę, w której składzie jest 14 lokalnych przedsiębiorców – fundatorów współpracujących z uczniami m.in. w ramach staży i praktyk. Reprezentują oni trzy branże: drzewną, gastronomiczną i mechaniczno-samochodową.

Zespół Szkół Technicznych od 10 lat uczestniczy w projekcie Erasmus+, pozwalającym uczniom na zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą. Do tej pory ponad pół tysiąca uczniów ZST odbyło staże poza Polską. W tym roku 67 młodych osób wyjechało na praktyki do Portugalii i na Węgry. Każda z nich otrzymała dokument potwierdzający udział w wyjeździe stażowym – certyfikat Europass Mobilność.

Źródło Urząd Miejski Białystok