Reklama

Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2023 Wizytówka Podlaskiego. Marszałek wręczył stypendia artystyczne na 20…

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój 022 (parter).

Wnioski o stypendia mogą składać:

  • szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie;
  • podstawowe i średnie szkoły artystyczne;
  • instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej;
  • stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. (085) 66 54 868.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz uchwała w załączniku.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Paulina Tołcz
fot.: UMWP

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama