Reklama

Stypendia dla studentów – II edycja

Studenci uczący się w naszym mieście mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Otrzymać je mogą osoby, które wykazują się szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie. Wnioski można składać między 15 września a 15 października 2023 r. Uchwałę w sprawie przyznawania takich stypendiów podjęli miejscy radni.

Stypendia przeznaczone są dla osób studiujących na uczelniach wyższych mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich. Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 4,5. Natomiast wiek kandydata – nie wyższy niż 26 lat. Zgodnie z regulaminem stypendium może być przyznane jednej osobie, jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów wyższych (I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich). Dlatego też ubiegłoroczni laureaci nie mogą ubiegać się o stypendium w tym roku. Wypłata stypendiów nastąpi w jednej transzy do 15 grudnia 2023 r.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 15 września. Będzie można je składać do 15 października. Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem: „Departament Strategii i Rozwoju”. Można też zrobić to elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny) na adres e-mail: dsr@um.bialystok.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Wniosek o stypendium”). Formularz wniosku, oświadczenia (w tym oświadczenie o PIT) oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów dostępne są na stronie Miasta.

Przypominamy, że Rada Miasta Białystok 29 maja 2023 r. przyjęła uchwałę Nr LXXI/971/23 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama