Reklama

Stypendia 2021 dla uczniów uzdolnionych artystycznie – informacja dot. rozliczenia Reportaż o letniej rezydencji hetmana Magiczn…

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, przedmiotowe rozliczenia należy przesyłać pocztą. Dodatkowo należy załączyć kserokopie faktur, paragonów, umów lub innych potwierdzeń wydatkowania środków, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wszelkie pytania dotyczące rozliczenia ze stypendium proszę kierować na adres e-mailowy: agnieszka.brajczewska@wrotapodlasia.pl.

Biuro Kultury
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: archiwum/Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama