Reklama

Stulecie Szkoły Podstawowej nr 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku świętuje jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji w środę (15 maja) odbyły się tam uroczystości z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów oraz prezydenta Białegostoku.

Obchody święta szkoły poprzedziły nabożeństwa w intencji społeczności szkoły – w niedzielę w cerkwi Św. Jana Teologa oraz we wtorek w kościele pw. NMP Królowej Rodzin. Jubileuszowa uroczystość w szkole rozpoczęła się w środę (15 maja) od odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Goście wysłuchali okolicznościowych przemówień. Uczniowie szkoły przygotowali specjalny program artystyczny. Podczas uroczystości uhonorowani zostali zasłużeni pracownicy szkoły i absolwenci. Prezydent Białegostoku złożył życzenia uczniom i nauczycielom.

Sto lat w życiu szkoły to długi czas codziennej, ciężkiej pracy włożonej w kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Tu kolejne młode pokolenia zdobywają wiedzę oraz kształtują umysły – powiedział Tadeusz Truskolaski. – Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom, aby nauka i praca w tej szkole przyniosła jak najwięcej sukcesów w życiu.

Pierwsze wzmianki o istnieniu Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku pochodzą z 1919 roku. Utworzona została przy ulicy Polnej 8 w budynku po początkowej szkole rosyjskiej i funkcjonowała pod nazwą Publiczna Szkoła Powszechna. W czasie okupacji budynek uległ poważnemu zniszczeniu, a w 1944 roku mieścił się w nim Państwowy Urząd Repatriacyjny. Po odzyskaniu niepodległości trzeba było przeprowadzić generalny remont placówki. 28 czerwca 1947 roku 25 uczniów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Rok szkolny 1961/1962 rozpoczął się w nowym budynku przy ulicy Waryńskiego 30 (byłej Polnej 30). Obiekt posiadał 15 klas, w których uczyło się 900 uczniów. W listopadzie 1963 roku szkołę uznano za najlepszą placówkę w mieście, zarówno pod względem wyposażenia, jak i pracy nauczycieli. 12 maja 1984 roku szkole nadano imię Zygmunta Glogera. Od 15 listopada 2010 roku zajęcia odbywają się w nowej siedzibie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A.

W Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku uczy się prawie 1500 uczniów w 65 oddziałach. Realizowane jest tu wychowanie przedszkolne (oddziały 0), I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna – klasy I–III), II etap edukacyjny (klasy IV–VIII).

Placówka jest laureatem tytułu „Szkoła na szóstkę”, otrzymała także certyfikat „Szkoła z klasą” w konkursie ogłoszonym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą. W 2002 roku otrzymała również dyplom konkursu „Super Szkoła”.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok