Studia pedagogiczne – pedagogika specjalna. Najlepsze kierunki

Zawody związane z edukacją oraz opieką nad dziećmi o specjalnych potrzebach są niezwykle pożądane i stale poszukiwani są wykształceni specjaliści-pedagodzy. Nic więc dziwnego, że pedagogika specjalna jako kierunek studiów podyplomowych zyskuje coraz większe zainteresowanie. Warto zdecydować się na jedną z jej dziedzin i pracować z określonym rodzajem zaburzeń. Jakie kierunki oferuje pedagogika specjalna?

Pedagogika specjalna – dlaczego warto?

W ostatnich latach wzrosła liczba dzieci wymagających specjalistycznej opieki oraz dostosowanego do ich potrzeb programu nauczania. Pedagodzy są poszukiwani! W szczególności specjaliści znający się na danym zaburzeniu. Osoby, które decydują się na taką ścieżkę kariery, mają okazję zdobyć niezbędne wykształcenie, decydując się na studia pedagogiczne na kierunku pedagogika specjalna.

Pedagogika specjalna to kierunek dla osób, które chcą pomagać innym. To tzw. społecznicy, wykazujący się empatią i inicjatywą, mający poczucie misji i powołanie do pracy z innymi. Dzięki studiom mają okazję poznać procesy psychologiczne i pedagogiczne, które pozwolą im zrozumieć tych, których funkcjonowanie jest zaburzone. Ponadto pedagogika specjalna to stale rozwijająca się gałąź nauki, dlatego też jest idealna dla osób ceniących sobie własny postęp, samorealizację i wyzwania.

Pedagogika specjalna – najpopularniejsze kierunki

Poszczególne działy pedagogiki specjalnej skupiają się na danym zaburzeniu bądź innej trudności intelektualno-emocjonalnej dzieci. Dobrze wykształcony pedagog lub nauczyciel powinien zgłębić wiedzę na dany temat. Umożliwią mu to specjalnie opracowane studia pedagogiczne. Najpopularniejsze kierunki, jakie można zrobić w ramach tego rodzaju nauki, to m.in.:

  • Studia pedagogiczne na kierunku logopedia – specjalizacja skupiona na kształtowaniu, rozwoju i doskonaleniu wymowy.
  • Studia pedagogiczne na kierunku surdopedagogika – dział pedagogiki z zakresu pracy z osobami głuchymi i niedosłyszącymi.
  • Studia pedagogiczne na kierunku tyflopedagogika – kierunek zajmujący się edukacją, rehabilitacją i rozwojem u osób niewidomych oraz niedowidzących.

Do tego istnieją takie kierunki jak resocjalizacja i socjoterapia, arteterapia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wiele innych. O specjalizacjach można przeczytać na stronie: studia-pedagogiczne.pl, która należy do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, znanej z bardzo dobrze ocenianych studiów pedagogicznych.

Kto może zapisać się na podyplomowe studia pedagogiczne z pedagogiki specjalnej?

Wszystkie specjalizacje nastawione są na nauczanie przyszłych nauczycieli i pedagogów, którzy po ukończeniu pedagogicznych studiów podyplomowych będą wiedzieć, jak postępować z danymi zaburzeniami, opracować program dydaktyczny i go realizować. Poznają niezbędne techniki pracy ułatwiające im pracę i przynoszące realne korzyści dzieciom.

Studia pedagogiczne pedagogika specjalna skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i innych pracowników oświaty, którzy pragną zgłębić daną tematykę.