Reklama

Studenci Akademii Marynarki Wojennej z wizytą w Podlaskim OSG

Studenci Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich przyjechali do nas w ramach realizowanego projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Akademii Marynarki Wojennej”. Dzięki podróżom studyjnym realizowanym w ramach tego projektu młodzież w sposób praktyczny zdobywa wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządzania kryzysowego.

Studentom podczas ich pobytu w Komendzie Oddziału przedstawiono specyfikę funkcjonowania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zaprezentowano im zadania  jakie na co dzień realizują funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zapoznano z zagrożeniami wynikającymi między innymi z ochrony zewnętrznej granicy UE. Następnie  młodzież przejechała do Placówek SG w Krynkach, Bobrownikach i Michałowie. Tam mieli możliwość zapoznania się z oznakowaniem granicy naszego państwa oraz poinformowano ich o zasadach przebywania w jej pobliżu. W drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach naszym gościom zaprezentowano organizację i przebieg kontroli granicznej. Nie obyło się bez prezentacji sprzętu na co dzień wykorzystywanego w służbie wykorzystywanego w służbie ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyło się spotkanie, na którym omówiono proces naboru, szkolenia i przebieg służby w Straży Granicznej. Świadczyły o tym liczne pytania kierowane do osoby reprezentującej Wydział Kadr i Szkolenia.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej.