Reklama

Strategia rozwoju Białegostoku – konsultacje

Strategia rozwoju Białegostoku – konsultacje

Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, która będzie określać potencjały oraz kierunki rozwoju w najbliższych dziesięciu latach. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca i udział społeczności miasta w tym zadaniu. Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii na temat tego, jaki powinien być Białystok i w jakim kierunku ma się rozwijać. Konsultacje potrwają do końca grudnia 2020 roku.

Organizacja pracy nad strategią rozwoju Białegostoku została podzielona na sześć etapów: przygotowawczy, diagnostyczny, koncepcyjny, redakcyjny, przyjęcia strategii, wdrożeniowy. Koncepcja ma skupiać się wokół sześciu obszarów: rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, smart city, powiązania funkcjonalne.

W proces przygotowania dokumentu zostali zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, z uwagi na znajomość wewnętrznych uwarunkowań instytucjonalnych rozwoju Białegostoku. Istotną rolę odgrywają również eksperci, którzy posiadają wiedzę i narzędzia inne niż urzędnicy, a ich spojrzenie na rozwój miasta może być bardziej bezstronne i analityczne. Ważną grupę, która będzie zaangażowana w prace, będą stanowili białostoczanie, a także przedstawiciele różnych środowisk działających na rzecz rozwoju miasta.

– Zachęcam białostoczan oraz organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Chcemy poznać opinie, uwagi, sugestie mieszkańców odnośnie wizji rozwoju Białegostoku w najbliższej dekadzie. Wierzymy, że białostoczanie zgłoszą wiele cennych uwag. Wspólnie odpowiedzmy na pytanie: jaki powinien być Białystok? – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Na stronie strategia2030.bialystok.pl został zamieszczony formularz konsultacyjny.

Mieszkańcy Białegostoku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wypełnić ankietę:

  • elektroniczną na stronie strategia2030.bialystok.pl,
  • papierową i złożyć ją w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 oraz ul. Św. Rocha 3.

Koordynacją prac związanych z przygotowaniem strategii zajmuje się Dorota Perło – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama