Reklama

Startuje XI Smart City Forum

Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. To platforma wymiany doświadczeń tworzona m.in. przez przedstawicieli administracji publicznej, prezesów i dyrektorów wiodących firm, ekspertów z zagranicy, którzy prezentują innowacyjne rozwiązania sprawdzające się np. w Barcelonie, Singapurze czy też Toronto. O wartość merytoryczną spotkania dba Rada Programowa pod przewodnictwem Macieja Bluja, Eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018. Uczestnicy kongresu prowadzą ożywioną dyskusję na temat projektów, które zmieniają oblicze współczesnych miast na całym świecie.

Innymi słowy, Smart City Forum to niezwykle owocna debata o wyzwaniach stojących przed niemal wszystkimi dziedzinami: od transportu i IT przez ekologię, energetykę, budownictwo aż po medycynę oraz komunikację międzyludzką. W trakcie spotkania specjaliści dyskutują o najefektywniejszych modelach realizacji określonych inwestycji. Odpowiadają także na pytania dotyczące źródeł pozyskiwania środków finansowych na wcielenie w życie interesujących pomysłów.

Zakres tematyczny 11. edycji Smart City Forum

  • W kierunku europejskiej wizji miast przyszłości. Wystąpienia inauguracyjne
  • Miasta przyjazne mieszkańcom
  • Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie innowacji (sesja z prezentacjami najlepszych rozwiązań)
  • SESJA ROUND TABLES
  • Nowe modele biznesowe – ekonomia współdzielenia a mobilność
  • Nowoczesne technologie płatnicze w miastach
  • Otwarte dane miejskie
  • Zagospodarowanie odpadów
  • Znaczenie prosumenta dla miasta

Dołącz do wydarzenia: https://smartcityforum.pl/

Partner wydarzenia: Bstok.pl

Reklama