Reklama

Spotkanie z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców na czele z  ppłk. SG Mirosławem Lisem.

Podczas spotkania omówiona została bieżąca współpraca pomiędzy obiema instytucjami. Poruszono między innymi kwestie związane z opiniowaniem cudzoziemców, realizacją czynności służbowych wykonywanych na rzecz prowadzonych przez Urząd postępowań administracyjnych oraz aktualnych trendów dotyczących prób legalizacji pobytu na terytorium kraju.

Ponadto omówiono problemy i zagrożenia przed jakimi stają Straż Graniczna oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w związku z obecną sytuacją migracyjną oraz geopolityczną.

Spotkanie było również okazją do omówienia dobrych praktyk, a także wymiany doświadczeń.

  • Spotkanie z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
    Spotkanie z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Reklama