Reklama

Spotkanie z organizacjami i instytucjami współdziałającymi z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie pomocy humanitarne…

W spotkaniu w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku udział wzięli przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,  Zarządu Fundacji „Dialog”, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Samodzielnego Publicznego ZOZ w Sokółce i  Samodzielnego Publicznego ZOZ w Hajnówce.


Celem spotkania było między innymi podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz wyznaczenie dalszych kierunków współdziałania poszczególnych instytucji w związku z nadal utrzymującą się presją migracyjną na odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej.


Uczestnikom spotkania przedstawiono zakres dotychczas realizowanych przez Podlaski Oddział Straży Granicznej działań w zakresie pomocy humanitarnej wobec osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski.


Podczas spotkania Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i podkreślił istotną rolę instytucji pomocowych oraz placówek medycznych w tym zakresie. Jednocześnie nadmienił, że współdziałanie w zakresie udzielania pomocy humanitarnej i medycznej jest niezbędnym elementem działania w zaistniałej sytuacji kryzysu migracyjnego.   • Spotkanie w POSG
    Spotkanie w POSG

  • Spotkanie w POSG
    Spotkanie w POSG

  • Spotkanie w POSG
    Spotkanie w POSGPodlaska Straż Graniczna

Reklama