Reklama

Spotkanie z artystycznymi stypendystami

Prawie 20 różnorodnych projektów kulturalnych zostanie zrealizowanych w tym roku dzięki wsparciu Miasta. Dziś (18 stycznia) białostoccy twórcy otrzymali stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. Wśród nich jest 8 młodych i 10 profesjonalnych artystów. Łączna wartość stypendiów wyniosła 232 tys. zł.

– W ciągu 16 lat wsparliśmy kilkuset projektodawców-artystów. Stypendia dla młodych twórców przyznajemy od 2007 roku, a dla profesjonalnych od 2010 r. Dzięki temu wiele wartościowych pomysłów artystycznych zostało urzeczywistnionych – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.  

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 22 wnioski w sprawie przyznania stypendiów dla młodych twórców na 2022 rok. Zgłoszenia, które przeszły ocenę formalną, zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną. Prezydent Białegostoku przyznał 8 stypendiów rocznych i 2 półroczne o łącznej wartości 142 tys. zł.

Stypendia roczne:

Imię i nazwisko

wnioskodawcy:

Rodzaj przedsięwzięcia:

Wysokość stypendium:

Jakub Jaroszewicz

Dziedzina: fotografia

Projekt pn. Reportaż fotograficzny „Białostoccy Rzemieślnicy”

12 tys. zł

Monika Stpiczyńska

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. film dokumentalny pod roboczym tytułem „Spojrzenie”

14 tys. zł

Katarzyna Pilic

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Zoo-Glass. Design inspirowany mieszkańcami białostockiego Zoo

18 tys. zł

Marcin Adamczuk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie płyty z autorskimi utworami metodą „na setkę” pt. „Missing sessions” (tytuł roboczy)

10 tys. zł

Daria Głowacka

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Monodram teatralno-lalkowy pt. „Źródło łez”

15 tys. zł

Szymon Borys

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Jan Tarasewicz – białostocki Chopin”

12 tys. zł

Mateusz Karolczuk

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Od rozkoszy do Ritz’a – historia kulturalnego Białegostoku w jednym akcie”

18 tys. zł

Anton Ilyin

Dziedzina: teatr

Projekt pn.: „Granica”

13 tys. zł

Stypendia półroczne:

Imię i nazwisko

wnioskodawcy:

Rodzaj przedsięwzięcia:

Wysokość stypendium:

Krzysztof Żelichowski

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Trio: il prossimo e il lontano

12 tys. zł

Izabela Zachowicz

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Czwarty Kossak

18 tys. zł

Prezydent Białegostoku przyznał także stypendia dla twórców profesjonalnych. W wyznaczonym terminie w tej kategorii zostało złożonych 37 wniosków. Zgłoszenia, które przeszły ocenę formalną, zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną. Stypendia otrzymało 8 osób o łącznej wartości 90 tys. zł.

Stypendyści:

Imię i nazwisko

wnioskodawcy:

Rodzaj przedsięwzięcia:

Wysokość stypendium:

Katarzyna Stanisława Antosiewicz

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Skomponowanie, napisanie i nagranie 3 utworów słowno-muzycznych w tematyce związanej z regionem

7 tys. zł

Małgorzata Podgórska

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Kocham rękodzieło”

15 tys. zł

Paweł Gorszewski

Dziedzina: literatura

Projekt pn. Alergie i uczulenia – tomik poezji

12 tys. zł

Janusz Taranienko

Dziedzina: literatura

Projekt pn. Wydanie autorskiej książki poetyckiej pt. „rupieciarnia”

12 tys. zł

Jerzy Plutowicz

Dziedzina: literatura

Projekt pn. książka pt. „Dom pod gwiazdą wieczorną”

12 tys. zł

Agnieszka Suchowierska

Dziedzina: literatura

Projekt pn. o Białymstoku i o białym stoku

12 tys. zł

Mirosława Łuksza

Dziedzina: literatura

Projekt pn. książka dla dzieci pt. „Lalki się nie starzeją”

8 tys. zł

Paweł Średziński

Dziedzina: literatura

Projekt pn. „Dziki Białystok”

12 tys. zł

 

W budżecie Miasta na 2022 rok na stypendia dla młodych i profesjonalnych twórców zaplanowano 300 tys. zł (podobnie jak w 2021 r.). Łącznie w pierwszym naborze przyznano stypendia na kwotę 232 tys. zł.

Na stypendia dla młodych twórców na drugie półrocze 2022 r. pozostała do rozdysponowania kwota 68 tys. zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2022 r.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama