Reklama

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy

Gospodarzem spotkania był Pełnomocnik Graniczny RL Odcinka Polsko-Litewskiej Granicy Państwowej – Komendant Wareńskiego Oddziału Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL płk Vytautas Ižganaitis. Stronę polską reprezentował Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Podlaskiego – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk. W spotkaniu uczestniczyli również zastępcy i pomocnicy Pełnomocników Granicznych obu państw.

Uczestnicy spotkania podsumowali  dotychczasową współpracę oraz realizację zadań przez obie strony w 2018 roku. Omówiono także aktualną sytuację migracyjną na wspólnie ochranianym odcinku polsko-litewskiej granicy państwowej. Rozmowy zakończyły się ustaleniem głównych kierunków współdziałania w I połowie 2019 roku.

  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy