Reklama

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Dotyczyło ono będzie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2024 r. W imieniu marszałka Artura Kosickiego do wzięcia w nim udziału przedstawicieli NGO zaprasza Robert Jabłoński, Dyrektor Gabinetu Marszałka w najbliższy piątek, 19 stycznia, o godz. 10. Spotkanie odbędzie się w formule on-line.


Rozmowy dotyczyły będą udziału organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w 2024 r. realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.

Meeting ID: 988 0505 4184.
Passcode: 689868.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama