Reklama

„Spotkanie autorskie z Pawłem Małaszyńskim oraz Janem Bujnowskim” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Reklama

W dniu 27 października 2022 r. Bardzo Dziki Wschód Fundacja Rozwoju Podlaskiej Kinematografii złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie autorskie z Pawłem Małaszyńskim oraz Janem Bujnowskim” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agata.borowik@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 27 października 2022 r. do dnia
2 listopada 2022 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama