Reklama

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Czyżewskim w Augustowie „Dotknięcie Norwida…” w Sejnach Czy Sejny miały swój Złoty wiek?

Organizatorami wydarzenia są: Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna oraz Fundacja Słowo i Obraz.

Spotkanie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury – ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 (wejście od ul. Kościelnej).
Będzie je prowadzić poetka, animatorka życia literackiego, regioznawca i pedagog Janina Osewska.

Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu z Krzysztofem Czyżewskim będzie Konkurs Jednego Wiersza. Odbywa się on podczas cyklu „Kawiarenka Literacka”. Każdy z biorących udział odczytuje zgromadzonym jeden wiersz swojego autorstwa. Następnie jury wskazuje najlepszy spośród prezentowanych utworów. Konkurs poprowadzi Erazm Stefanowski.

źródło: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”
oprac.: Aneta Kursa 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama