Reklama

Spotkania Straży Miejskiej z dziećmi

Ponad 600 spotkań z najmłodszymi białostoczanami przeprowadzili strażnicy miejscy od września 2018 r. W szkołach i przedszkolach z zajęć profilaktycznych skorzystało prawie 15 tysięcy dzieci.

Straż Miejska cyklicznie organizuje w białostockich placówkach oświatowych zajęcia profilaktyczne dostosowane do potrzeb słuchaczy i pedagogów. Treść zajęć i sposób przekazywania wiedzy wynikają z wieku odbiorców i poziomu ich wiedzy. W tym roku szkolnym największym zainteresowaniem cieszą się tematy takie, jak „Autochodzik – czyli jestem bezpieczny na drodze”, „Uwaga na obcych”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Najważniejszy I krok” oraz „Dopalacze – czy warto?”.

Straż Miejska przekazuje dzieciom dobre wzorce postępowania. Ich bezpieczeństwo jest bardzo ważne, a dzięki spotkaniom ze strażnikami jego poziom rośnie – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Podczas zajęć dzieci dowiadują się na przykład jak zachowywać się w miejscach publicznych, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych.

Do programów profilaktycznych Straży Miejskiej można przystąpić w dowolnym momencie. W tym celu trzeba przesłać pisemne zgłoszenie na adres podany na stronie www.strazmiejska.bialystok.pl w zakładce „profilaktyka”.  

Agnieszka Błachowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok