Reklama

Sposoby na zwiększenie emerytury.

ZUS już od czerwca wysyła  informację o stanie konta ubezpieczonego. Listy trafią do klientów nie później niż do końca sierpnia.  Osoby które ukończyły 35 lat  mogą również dowiedzieć się jaka będzie  ich prognozowana przyszła emerytura. Jeżeli dojdą do wniosku, że ich oczekiwania wobec przyszłego świadczenia są wyższe, istnieje kilka sposobów na jego zwiększenie.

Nalicz lub przelicz kapitał początkowy.

Kapitał początkowy można wyliczyć lub dokonać jego przeliczenia w każdym czasie. Jeśli zainteresowała nas wysokość przyszłej emerytura i pracowaliśmy przed 1999 r,. a w otrzymanej informacji kapitał początkowy jest wartością zerową lub został on ustalony przed 2009 r. to warto złożyć  wniosek o jego obliczenie po raz pierwszy lub ponowne  przeliczenie.  To wpłynie na wysokość przeszłej emerytury. Jeżeli uda się odszukać dokumenty, które nie były wcześniej brane pod uwagę należy również je dołączyć.

Często zdarza się, że mamy kłopot z udokumentowaniem swoich zarobków z dawnych lat. Otrzymanie nawet zastępczej dokumentacji jest niewykonalne. Powodem mogło być jej  zniszczenie lub likwidacja zakładu pracy, który nie zadbał o odpowiednie archiwizowanie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed 2009 rokiem przyjmował  wynagrodzenia „0” za te okresy pracy. Po tej dacie ZUS może zastąpić nieudokumentowane zarobki minimalnym wynagrodzeniem za pracę na umowie o pracę. Wystarczy złożyć odpowiedni druk, a pracownicy Zakładu sprawdza, czy po uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia, w miejsce gdzie nie byliśmy w  stanie udokumentować zarobków kapitał początkowy okaże się większy.

Kolejna możliwość zweryfikowania wysokości kapitału początkowego dotyczy tych, którzy otrzymali decyzję przed 1 maja 2015 r. Nowelizacja ustawy wprowadziła korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad naszymi pociechami. Czas sprawowania opieki nad dziećmi nadal pozostanie okresem nieskładkowym, ale do ustalenia wysokości kapitału zastosowany zostanie przelicznik w wysokości takiej samej, jak do obliczenia części za okresy składkowe.

Ważna jest data złożenia wniosku o emeryturę.

Aby maksymalnie skorzystać ze wszystkich możliwości zwiększenia wysokości przyszłej emerytury warto również zwrócić uwagę na odpowiednią datę, w której zdecydujemy się  przejścia na świadczenie. Na pewno nie powinniśmy składać wniosku w czerwcu, ponieważ emerytura będzie wtedy niższa. Wynika to bezpośrednio z zasad przeprowadzania waloryzacji składek emerytalnych. Składniki od stycznia do maja i od lipca do grudnia podlegają waloryzacjom kwartalnym i rocznej, natomiast w czerwcu wyłącznie rocznej. Istotne jest również, by   wniosek był złożony po dniu urodzin. Ma to wpływ na liczę miesięcy dalszego trwania życia, przez którą dzielmy nasz zgromadzony zwaloryzowany kapitał emerytalny. Różnica w otrzymywanym świadczeniu będzie oczywiście niewielka, ale warto skorzystać ze wszystkich możliwych wariantów, które maja wpływ na jego wysokość.

Dane dotyczące prognozy emerytury zawarte w informacji IoSKU to tylko założenie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje w oparciu o przepisy prawa – że nasza składka przez najbliższe lata się nie zmieni. Jeżeli jesteśmy osobami młodymi, to możemy liczyć na to, że nasze składki wzrosną. Jest to pewnego rodzaju symulacji tego co nas może czekać. Nie zapominajmy, że co roku przeprowadzana jest waloryzacje konta i subkonta w ZUS. Chcąc samodzielnie wyliczyć hipotetyczną emeryturę i uwzględnić w niej przewidywaną przez nas wysokość naszych zarobków powinniśmy wejść na Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Tam w kalkulatorze emerytalnym możemy już sami decydować o wysokości naszego wynagrodzenia. Pomocą służą również doradcy emerytalni w placówkach ZUS . Można dowiedzieć się u nich, ile wyniesie nasze świadczenia, jeżeli popracujemy np. miesiąc, kwartał czy rok dłużej. Każdy rok dodatkowej pracy to przeciętnie 8% wyższe świadczenie. Jeżeli zdecydujemy się na  dalszą pracę i zaczekamy z wnioskiem, to nasza emerytura będzie wyższe. 

Źródło:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

                                                        

Reklama