Reklama

Śpiewamy o małej ojczyźnie – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Dąbrowskie w Dąbrowie Białostockiej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Śpiewamy o małej ojczyźnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert złożyło 31 maja 2023 roku. Ofertę złożono, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Stowarzyszenie Dąbrowskie w Dąbrowie Białostockiej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Śpiewamy o małej ojczyźnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert złożyło 31 maja 2023 roku. Ofertę złożono, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama