Reklama

Śniadanie Obywatelskie

Dziś (26 września) odbyło się drugie w tym roku Śniadanie Obywatelskie – spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami białostockich organizacji pozarządowych. Uczestnicy rozmawiali między innymi o współpracy oraz o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Tematem przewodnim spotkania były konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Poruszono między innymi temat pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz plany współdziałania samorządu i organizacji w 2022 r.

Śniadanie to formuła otwartych spotkań prezydenta miasta z białostockimi organizacjami pozarządowymi dla omówienia aktualnych zagadnień. W poniedziałek (26 września) uczestników powitał zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. Następnie Anna Pawłowska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła formy dotychczasowej działalności białostockiego trzeciego sektora. Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska omówiła projekt programu współpracy na 2023 r. oraz wysłuchała propozycji i uwag do przedmiotowej uchwały.

Zastępca prezydenta przedstawił obecnym działania, które Miasto we współpracy z trzecim sektorem kontynuuje na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przedstawiciel samorządu podziękował za zaangażowanie całej społeczności Białegostoku oraz białostockim organizacjom pozarządowym.

W otwartej dyskusji organizacje pozarządowe zgłosiły potrzebę działań integracyjnych na rzecz uchodźców, prowadzenia punktu informacyjnego, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

– Dzięki realizowanej współpracy z UNICEF jest szansa i nadzieja, że odpowiemy na te potrzeby jeszcze w tym roku. Zlecając organizacjom pozarządowym prowadzenie tych działań – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

W rozmowach wybrzmiała też dostrzegana przez trzeci sektor potrzeba objęcia wsparciem osób starszych i z niepełnosprawnościami, ponieważ tak jak uchodźcy są w wyjątkowo trudnej sytuacji. 

Po części plenarnej odbywały się indywidualne rozmowy. Uczestnicy spotkania dyskutowali z przedstawicielami samorządu miasta, realizującymi współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Reklama