Reklama

Skuteczna komunikacja

Skuteczna komunikacja

Data publikacji 14.09.2023

Jak skutecznie komunikować się z osobami głuchymi i jak wykorzystać do tego najnowsze narzędzia? Właśnie tego dowiedzieli się uczestnicy szkolenia, funkcjonariusze i pracownicy podlaskiego garnizonu, którzy każdego dnia mają kontakt z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.

Szkolenie zostało zorganizowane w celu realizacji zapisów ustawy o języku migowym, nakładającej na Policję, jako podmiotu zobowiązanego w rozumieniu przywołanego aktu prawnego, obowiązek zapewnienia osobom uprawnionym właściwej obsługi. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy garnizonu podlaskiego, którzy mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami obsługi osób głuchych, w tym przede wszystkim z metodami nawiązywania i utrzymywania komunikacji, sposobami rozwiązywania problemów, prawidłową realizacją wymogów ustawy o języku migowym. Uczestnicy poznali między innymi sposób komunikowania się z osoba głuchą za pośrednictwem tłumacza online. To właśnie taka forma komunikacji przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Również pracownicy punktu recepcyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku mają możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 8 do 17. Informacje na temat usługi bezpłatnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN, znajdziesz klikając tutaj.Źródło: Policja Podlaska

Reklama