Reklama

Skarby utkane na krosnach Rusza akcja „Lato na wsi” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Weekend z kulturą tatarską w PMKL

Na wystawie „Polska tkanina dwuosnowowa” zostanie zaprezentowanych 60 dywanów. Większość z nich pochodzi z liczącej 750 eksponatów kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, kilka – z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży oraz Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Wyjęte z magazynów i odkrywane na nowo będą zachwycać zwiedzających i inspirować twórców.

Tkaniny zostaną rozmieszczone w czterech salach wystawienniczych na parterze dworu z Bobry Wielkiej. Najstarsze z nich, o kompozycjach i motywach tradycyjnych, zarówno geometrycznych, jak i roślinnych, powstały w okolicach Ełku i Olecka w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w., a także w okolicach Wyszkowa i Brańska oraz zwartego obszaru obejmującego powiaty województwa podlaskiego: augustowski, łomżyński, kolneński, grajewski, moniecki, sokólski i białostocki na przełomie XIX i XX wieku.

Kolejną grupę stanowią, wytwarzane od lat 20-tych XX w. na ręcznych i żakardowych krosnach, tkaniny o ornamentach „kapowych”, wzorowanych na żakardowych tkaninach fabrycznych.
Młodsze o kilka dekad są tkaniny artystyczne z motywami „zwierzy”, „bukietów” i „drzewa życia” powstałe w ośrodku janowskim w drugiej połowie XX w. z inspiracji prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Eleonory Plutyńskiej oraz powstające do dziś w ośrodku janowskim i węgrowskim dywany tematyczne.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jej autorem jest Wojciech Kowalczuk, zaś koordynatorką projektu – Aleksandra Pluta.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
oprac.: Barbara Likowska-Matys

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama