The Strings Brzeziński, Koterski, Żukowski, Borowski, Wieszczek reż. M. Kowalewski