Reklama

Samorządna Rzeczpospolita – debata w Gdańsku

W trakcie Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku polscy samorządowcy, w tym prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wskazali kierunki aktywności na najbliższe lata. We wtorek (4 czerwca) ogłosili 21 tez samorządowych, które poddadzą konsultacjom, a w sierpniu przedstawią jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej.

Trzydzieści lat temu odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne, a rok później rozpoczęła się budowa Polski samorządowej. Wówczas demokracja na szczeblu lokalnym zyskała realny wymiar.

– Niestety w ostatnich latach obserwujemy działania mające na celu centralizację państwa i ograniczenie roli wspólnot lokalnych. Dlatego, reprezentując naszych mieszkańców, żądamy zapewnienia możliwości rozwoju naszych miast i gmin zgodnie z Konstytucją RP i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego – czytamy w preambule 21 tez samorządowych.

W Gdańsku polscy samorządowcy przedstawili tezy, które po konsultacjach m.in. z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zostaną zaprezentowane pod koniec sierpnia jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej. Na ich podstawie zostanie przygotowany projekt ustawy.

– Będziemy dążyć do tego, aby nasze miasta i gminy w 2020 roku, trzydzieści lat od pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych, uzyskały prawodawstwo godne demokratycznej Polski w Europie. Chcemy Polski samorządnej i solidarnej, w której mieszkańcy sami decydują o losach swoich lokalnych wspólnot – napisali w dokumencie samorządowcy.

Wśród 21 tez znalazły się m.in. pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych, przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową, obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej  wszystkich projektów ustaw czy zwiększenie nakładów na edukację i godne pensje nauczycieli. Przedstawiciele samorządu postulują także m.in. o decentralizację służby zdrowia i rozdziału funduszy unijnych, ochronę środowiska, rozwój budownictwa komunalnego i społecznego oraz odpolitycznienie mediów publicznych.

W Białymstoku z okazji 4 czerwca odbywają się Dni Wolności i Praw Obywatelskich. Zwieńczeniem białostockich obchodów będzie „Koncert Młodzi Wolni”, w którym wezmą udział Natalia Przybysz, Barbara Wrońska, Daria Zawiałow i Piotr Rogucki. Koncert odbędzie się 7 czerwca na Rynku Kościuszki o godz. 20.30. Wstęp bezpłatny.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok