Reklama

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Instytucje kultury, które zostały zakwalifikowane w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków mogą składać wnioski o dofinansowanie do czwartku 22 lutego.


Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Województwo Podlaskie może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez województwo dotacji m.in. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zadania, które mogą być dotowane to m.in.: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama