Reklama

Rusza Akcja Siemianówka 2022

Uczestnicy obozu ustawią specjalne sieci i pułapki tunelowe na ptaki w różnych siedliskach, m.in. w lesie, na łące, wśród krzewów, w trzcinowiskach, a jeżeli niski poziom wody pozwoli, także na błotnych łachach tworzących wyspy. Będą one regularnie sprawdzane podczas obchodów. Złapanym ptakom założone zostaną odpowiednie obrączki ze specjalnym numerem identyfikacyjnym. Ornitolodzy oznaczą gatunki oraz sprawdzą kondycję poszczególnych osobników, zbiorą także pomiary biometryczne i zważą ptaki. Potem wypuszczą je na wolność.

Pomysłodawcy Akcji Siemianówka chcieli zapoczątkować badania nad migracjami ptaków w północno–wschodniej Polsce oraz poznać awifaunę bytującą w okolicach zalewu. Teraz podczas obozu zbierane są dane i obserwacje, wykorzystywane także do badań nad biologią i fenologią ptaków. Studenci piszą na ich podstawie prace licencjackie i magisterskie – mówił dr Krzysztof Deoniziak z Wydziału Biologii UwB.

Dane zebrane przez uczestników obozu trafiają do krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków.

W ubiegłym roku w sieci i pułapki najczęściej trafiały pierwiosnki, rudziki, bogatki, kapturki i modraszki. Zdarzały się też rzadsze i ciekawsze gatunki, np. sóweczka, włochatka, jarząbek, dubelt, muchołówka białoszyja, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielony i dzięcioł zielonosiwy.

Do załogi Akcji Siemianówka może dołączyć każdy, kto chce dowiedzieć się więcej o ptakach, przyjrzeć się z bliska wielu gatunkom i wesprzeć w pracy licencjonowanych obrączkarzy. Zgłosić się można wysyłając e-mail pod adres: grafiksiemianowka@gmail.com. Informacje o obozie można znaleźć na stronie internetowej przedsięwzięcia.   

Akcja Siemianówka to jeden z członków Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, która zrzesza organizatorów obozów ornitologicznych i akcji obrączkarskich.

źródło i fot.: Uniwersytet w Białymstoku
oprac.: Paulina Tołcz

Reklama