Reklama

Rozwijasz firmę i kompetencje swoich pracowników? Prowadzisz firmę w Podlaskiem? Zgłoś się do konkursu „Organizacja ucząca się 2021”

Do udziału w konkursie są zapraszone wszystkie firmy z sektora MŚP, duże firmy, jak i pracodawców z sektora publicznego. Trzy odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom różnej wielkości, w tym:

  • „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników)
  • „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników)
  • „Sektor publiczny”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2021”. Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w terminie do 30 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria oceny, informacja o nagrodach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie WUP Białystok w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2021” lub pod adresem: WUPbialystok praca

źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
oprac.: Cezary Rutkowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama