Reklama

Rozpoczyna się nabór na warsztaty „Zielone Miasto dzikich zapylaczy”.

Warsztatom towarzyszyć będzie prezentacja przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Odbędą się również zajęcia terenowe na kwietnej łące oraz zajęcia w salach dydaktycznych, podczas których uczniowie będą budowali domki dla owadów zapylających.

Na warsztaty obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: agnieszka.kaminska@wrotapodlasia.pl od wtorku, 17 maja, od godziny 12:00 do wtorku, 31 maja, do godziny 12:00 lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać: liczbę uczniów oraz numer telefonu do kontaktu.

Idea Xylopolis

„Zielone Miasto dzikich zapylaczy” to wydarzenie towarzyszące pierwszemu festiwalowi Nowego Europejskiego Bauhausu, który odbędzie się w Brukseli w dniach 9-12 czerwca 2022 r. (The Festival (europa.eu).  

Uczestnicy zapoznają się z ideą Xylopolis – miasta przyjaznego naturze, w którym działalność człowieka harmonijnie współgra z przyrodą wtopioną w miejski pejzaż. Miasta, w którym relacja ludzi, zwierząt i roślin oparta jest na symbiozie. Stworzona w ramach projektu wystawa o tej samej nazwie (Xylopolis) była centralnym punktem prezentacji Województwa Podlaskiego podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju. Cele szczegółowe warsztatów „Zielone Miasto dzikich zapylaczy” to budowanie u młodych ludzi świadomości, jaki udział w ekosystemie miast mają owady zapylające i co mieszkańcy miast mogą zrobić, by dzikie zapylacze znalazły w miastach dogodne warunki do bytowania i stały się stałym elementem ich ekologicznego krajobrazu.

Warsztaty będą oparte na dwóch działaniach. Pierwsze – to wizyta na łące kwietnej oraz przekazanie młodzieży praktycznej wiedzy o pożytkach płynących z obecności owadów zapylających w miastach. Zapylacze są bowiem niezbędne dla rozmnażania bardzo wielu roślin obecnych w miastach. Po drugie owady te stanowią ważną bazę pokarmową dla przedstawicieli innych gatunków, np. ptaków. Zatem obecność zapylaczy przyczynia się do zwiększania bioróżnorodności w miastach. Młodzież będzie mogła przyjrzeć się domkom dla owadów obecnych na terenie kampusu, dowiedzieć się, jakie owady mogą z nich korzystać, w jakich miejscach domki powinny być usytuowane, by spełnić swoja rolę.
Drugim działaniem będzie samodzielne wykonanie przez młodzież estetycznych domków dla dzikich owadów zapylających z naturalnych, łatwo dostępnych materiałów, takich jak drewno, szyszki, sianko, kora drzew, patyczki, rurki trzcinowe itp. Gotowe domki młodzież zabierze ze sobą i będzie mogła ustawić je w ogrodach, na balkonach, trawnikach czy kwietnikach w pobliżu swojej szkoły lub miejsca zamieszkania.

Domki dla owadów w miastach

W ten sposób młodzi ludzie nie tylko zwiększą swoją wiedzę na temat ekosystemu miast, ale aktywnie włączą się w kształtowanie jego przyrodniczych i przestrzennych walorów. Domki dla owadów coraz częściej bowiem pojawiają się w przestrzeni miast – jako element małej architektury stają się nie tylko estetycznym, ale też „uczącym” elementem. Elementem symbolicznym przez swoje nawiązanie do ludzkiego domu, jako miejsca schronienia. Elementem uzmysławiającym, że nie tylko ludzie są mieszkańcami miejskich aglomeracji, że także owadom należy się nasza troska.

Doświadczenia i wiedza wyniesiona z warsztatów przyczynią się do budowania u młodych ludzi trwałych postaw proekologicznych, opartych na własnym działaniu i świadomości zasad działania miejskich ekosystemów. 

źródło: Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: UMWP

Reklama