Reklama

Rozpoczęło się Ogólnopolskie Forum Ośrodków Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi Breast Cancer Unit

Szpital może uzyskać status Breast Cancer Unit jedynie, kiedy spełni wiele warunków, m.in. powinien zapewniać możliwość konsultacji multidyscyplinarnej, posiadać w pełni wyposażone zaplecze medyczne oraz mieć możliwość wykonania śródoperacyjnych badań na miejscu. W Polsce jest 30 ośrodków BCU.

– Jest to przełom w leczeniu i opiece nad pacjentem. Myślę, że każdy budował w swoim mieście takie schematy postępowania, opierając się na zaleceniach światowych. Ważne jest, aby wymienić się tymi doświadczeniami, bo jest to bardzo skomplikowane leczenie – powiedział dr hab. n. med. Piotr Pluta, Instytut Zdrowia Matki Polki, pełnomocnik dyrektor BCU w Łodzi. 

W takim ośrodku obowiązuje cotygodniowe organizowanie multidyscyplinarnych konsyliów z udziałem specjalistów różnych dziedzin, a także wprowadzenie funkcji osobistego koordynatora pacjentki, który nadzoruje ścieżkę leczenia oraz przestrzeganie odpowiedniego rygoru czasowego na badania diagnostyczne i procedury lecznicze.

– Coraz młodsze kobiety chorują na raka piersi, jest to problem ogólnoświatowy. Składa się na to wiele czynników: genetyczne, styl życia. Są to osoby nawet w wieku 28 lat. Dlatego każda kobieta, która skończy 18 lat, powinna się samobadać, a w przyszłości przechodzić badania przesiewowe  – zaznaczyła dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynatorka BCU w Białostockim Centrum Onkologii.

Breast Cancer Unit, w przeciwieństwie do tradycyjnego ośrodka onkologicznego, to jednostka wyspecjalizowana w kompleksowym leczeniu raka piersi, która leczy pacjentów we wszystkich stadiach choroby, oferując wszystkie optymalne metody leczenia raka piersi.

W ubiegłym roku rozpoznano w naszym regionie 610 przypadków raka piersi u kobiet.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama