Reklama

Rozpoczęło się I Symposium Branicianum Strażnicy przeszłości – zajęcia dla dorosłych w Muzeum Podlaskim „Taniec życia | taniec ś…

Sympozjum „Jan Klemens Branicki – splendor i miraż” jest organizowane w ramach obchodów 250. rocznicy śmierci hetmana, która przypadła 9 października. Dyrektor Muzeum Podlaskiego dr Waldemar Wilczewski podkreślał, że jednym z celów konferencji jest popularyzacja wiedzy o czasach Jana Klemensa Branickiego.

– To ważna postać dla całego regionu, nie tylko dla Białegostoku, ale też dla Choroszczy, Tykocina. Chciałbym też, aby wiedza o Janie Klemensie Branickim była bardziej dostępna. Dlatego planujemy aby naukowe efekty naszych spotkań były publikowane – mówił WIlczewski.

Marszałek Kosicki w specjalnym liście skierowanym do organizatorów i uczestników konferencji m.in. pogratulował pomysłu i przygotowania „interesującego projektu historycznego”. Zaznaczył, że wydarzenie ze względu na udział wielu cenionych naukowców zyskało wysoką rangę. 

„Jest mi niezmiernie miło, że idea przeprowadzenia Konferencji spotkała się z odzewem ze strony wielu cenionych ośrodków naukowych w naszym kraju. Świadczy o tym fakt, że w gronie prelegentów są przedstawiciele – Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Narodowej i innych szacownych instytucji. Rangę Konferencji podkreśla także objęcie jej patronatem przez Wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Pana prof. Piotra Glińskiego” – napisał marszałek (pełna treść listu w załączeniu). 

Jak zapewniali organizatorzy badania naukowe nad działalnością Jana Klemensa Branickiego, głównie jako wybitnego mecenasa sztuki, mają ponad wiekową tradycję. Liczni autorzy zajmowali się jego świeckimi i sakralnymi fundacjami, dworem, kompozycjami ogrodowymi, założeniami urbanistycznymi, hetmańską kolekcją sztuki i biblioteką, teatrem i muzyką oraz zaangażowaniem politycznym i udziałem w życiu publicznym epoki. Sympozjum będzie zatem okazją do podsumowania badań nad dziedzictwem Jana Klemensa Branickiego i magnackiego rodu Branickich.

Konferencja „Jan Klemens Branicki – splendor i miraż” odbywa się w białostockim Hotelu Branicki i potrwa do 15 października. Spotkanie badaczy będzie również okazją do wysłuchania koncertu muzyki dawnej i odwiedzenia wybranych miejsc związanych z Branickimi – Choroszczy i Tykocina.

W zamyśle organizatorów konferencja „Jan Klemens Branicki – splendor i miraż” otwiera cykl Symposium Branicianum, podczas którego – w kolejnych latach – prezentowane będą wyniki badań nad dziejami przedstawicieli rodu bezsprzecznie zasłużonego w dziejach Podlaskiego oraz czasami świetności Gryfitów.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krzysztof Łapiński

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama